Subscribe to Posts
Subscribe to Comments
zzzz
.

NETWORK MARKETİNG NEDİR?

Gönderen Adamın Biri On 1/12/2009 04:40:00 ÖÖ 7 yorum
NETWORK MARKETİNG NEDİR?

Çok katlı pazarlama (network marketing), doğrudan satışın geliştirilmiş bir türüdür. Doğrudan satış, en bilinen tanımıyla, bir mal ya da hizmetin, tüketicilere yüz yüze bir ilişkiyle ve genellikle de evlerde, işyerlerinde ve perakende satış noktası sayılamayacak yerlerde, bir satışçı tarafından anlatılarak tanıtıldığı bir satış yöntemidir.

Çok katlı pazarlama ise, satışçıların, iki farklı faaliyetleri sonucunda kazanç elde edebildikleri bir doğrudan satış türüdür. Bunlardan birincisi, kişisel olarak yaptıkları satışlardan doğan kazanç; diğeri de, uygulanan plana göre, ekiplerine kayıt ettikleri kişilerin ve sonra da bu kişilerin kayıt ettiklerinin satışlarından doğan kazanç. Bu nedenle çok katlı pazarlama, kişiye kendi bağımsız işini kurma ve geliştirme şansını sunan bir olanaktır.

Ne Zaman Doğmuştur?

Uzmanların çoğu, çok katlı pazarlama yöntemini ilk kez başarıyla uygulayan kişinin, Carl Rehnborg olduğu konusunda fikir birliğindedirler. Onun öncesinde, satış teşkilatına kazandırılan her yeni satış temsilcisi için kendisini getirene prim verilmesi ya da teşkilata kazandırdığı temsilcilerin satışlarından belirli bir süre bir yüzdenin ödenmesi gibi uygulamalar yok değildi. Fakat bugün anladığımız anlamda, ekibin yarattığı satış hacmi üzerinden sürekli bir kazanç sağlayacak bir program ilk kez, A.B.D.'nde Carl Rehnborg'un sahibi olduğu şirketin ürünlerinin satışında uygulanmıştır.

Carl Rehnborg'un 1934 yılında kurduğu şirketin ilk ismi, California Vitamin Company idi. Sonradan şirketin ismi, Nutrilite Products Inc. olarak değiştirildi. Başlarda klasik bir doğrudan satış programı uygulanmaktayken 1945 yılında Carl Rehnborg, bugünkü çok katlı pazarlama yönteminin tüm temel unsurlarını içinde barındıran bir programa geçti. Kimileri bu programın, Carl Rehnborg'un kişisel bir buluşu olduğunu iddia ederken, kimileri Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir doktora çalışmasıyla doğduğunu, kimileri ise programı Nutrilite'ın Distribütörleri olan Lee S. Mytinger ve William S. Casselberry'nin geliştirdiklerini ileri sürerler.

Nutrilite daha sonra bir anlamda, bir çok katlı pazarlama devinin doğumuna aracılık etmiştir. Nutrilite Distribütörleri Rich DeVos and Jay Van Andel, Nutrilite'dan ayrılarak kendi şirketlerini, ünlü Amway Corporation'ı kurmuşlardır.

Ekonomiye Ne Gibi Yararlar Sağlar?

Çok katlı pazarlamanın, ekonomiye son derece önemli katkıları vardır. Öncelikle, onbinlerce, yüzbinlerce insana, iş ve kazanç olanağı sağlayarak, bu kişilerin eksik istihdamlarını önleyerek önemli bir değer sağlar. Çok katlı pazarlama, bireylere son derece düşük maliyetle ve kolaylıkla kendi işlerini başlatabilme olanağını sunar.

Konunun bir de diğer cephesi, yani, mal ve hizmet üreticileri cephesi vardır. Buradan bakıldığında ise çok katlı pazarlamanın, ürünlere, reklam gerekliliğinden ve raflardaki diğer ürünlerle rekabet etme zorunluluğundan kurtulmuş olarak, süratle nihai tüketiciye ulaşmalarına olanak verdiği görülür.

Çok katlı pazarlama, dünya üzerindeki her ülkede ve her toplumda başarıyla uygulanabilen bir pazarlama yöntemidir.

Üretici Firmalara Neler Sağlar?

Çok katlı pazarlama yönteminin üretici firmalara sağladığı en büyük avantaj, çok düşük bir başlangıç yatırımıyla binlerce, hatta onbinlerce kişiden oluşan bir dağıtım ağına sahip olma ve yine çok düşük bir maliyetle ürünleri dağıtma olanağı vermesidir.

Çok katlı pazarlama sistemini uygulayan bir firmanın dağıtım masrafları, Distribütörlerine ödediği iskonto ve primlerden ibarettir. Bu dağıtım masrafları da, geleneksel dağıtım tarzını (üst toptancı, ara toptancı, perakendeci) kullanan bir firmanın üstlendiği dağıtım masraflarıyla kıyaslanamayacak kadar düşüktür. Bu nedenle de çok katlı pazarlama, üretici firmaya, geleneksel dağıtım tarzını kullanan firmalarla olan fiyat rekabetinde çok önemli bir avantaj sağlar.

Öte yandan, çok katlı pazarlama firmasının dağıtım ağını aynı zamanda bir nihai tüketiciler teşkilatı olarak görmek mümkündür. Onbinlerce Distribütörden ve onların aile üyelerinden oluşan bu büyük topluluk, doğal olarak birlikte çalıştıkları firmanın ürünlerini kullanırlar. Bu da, firma için dev bir hazır müşteri portföyü demektir.

Dağıtım yöntemi olarak çok katlı pazarlamayı seçen bir şirketin, geleneksel tarzda faaliyet gösteren bir firmanın hiçbir zaman ulaşamayacağı en uzak ilçe ve köylere kadar uzanma olanağı vardır. Geleneksel kanalların kullanıldığı yöntemde, ürünlerin gidebileceği yerler büyük ölçüde toptancılar tarafından ve onların kendi ticari beklentilerine uygun olarak belirlenirler. Oysa, herhangi bir yerde, bir Distribütörün yaşıyor olması dahi, o ürünün oraya erişebilmesi için yeterlidir.

Ürünlerin tüketicilere tanıtımı bu dev dağıtım ağının üyeleri aracılığıyla ve yüz yüze yapıldığı için, çok katlı pazarlama firmasının reklam harcamaları da çok düşüktür. Kullanılan bu yüz yüze tanıtım aynı zamanda gerçek hedef kitleye yönelik olduğu için de son derece etkin ve verimli bir tanıtımdır. Bu stratejik seçim, ürünlerin fiyatlarının düşük seviyelerde tutulabilmesine olanak veren ve çok katlı pazarlama firmasına rekabet karşısında avantaj sağlayan diğer bir unsurdur.

Çok katlı pazarlamanın firmaya sağladığı bir başka yarar da, bir cins "görünmezlik" altında faaliyet gösterilebilme olanağı sağlamasıdır. Ürünleri raflara çıkmadığı ve kitle tanıtım araçlarını kullanmadıkları için rakipleri, bu tür firmaları izlemekte güçlük çekerler. Bu, özellikle de lansman döneminde olan bir firmaya önemli bir nefes alma fırsatı verir. Rakipleri, pazara yeni giren bu firmanın stratejilerini öğrenip tepki gösterinceye kadar firma, pazarda ayakları üzerinde durma aşamasına gelmiştir bile.

Uygulayanlara Neler Sağlar?

Çok katlı pazarlama sistemini seçmiş bir firmanın ekibine kayıt olan bir kişinin elde ettiği ilk avantaj, kendisinin ve ailesinin ihtiyacı olan ürünleri tüketici fiyatı yerine iskontolu, toptan fiyat üzerinden alabilmesidir. Bu, firmadan firmaya değişmekle birlikte, genellikle % 20 ile % 50 arasında indirimli bir alışveriş olanağı demektir. Bu yarar, bir tüketici olarak elde edilen yarardır ve geniş bir ürün yelpazesine sahip olup bir ailenin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilen bir firmanın ekibinde bulunan çok katlı pazarlamacılar için asla küçümsenmeyecek bir avantajdır.

İkinci avantaj, satış yaptıkça gelir hanesine yazılacak olan satış karıdır. Bu kazanç, özellikle faaliyete yeni başlandığı, henüz ekibin oluşmadığı ilk aylarda gelirin önemli bir bölümünü oluşturur. Çok katlı pazarlamada kapı kapı dolaşarak satış yapılması beklenmediği ve hatta çoğu zaman teşvik de edilmediği için, çok katlı pazarlamacı satışlarını yakın çevresinde yoğunlaştırır, ilk satışlarını gerçekleştirip yüksek kazanç elde eder.

Üçüncü ve aslında en önemli yarar ise ekip oluşturması sonucunda, firmanın teşvik planına ve ekibin performansına göre elde edilecek olan iskontolar ve primlerdir. Çok katlı pazarlama sisteminin motoru, itici gücü, bu iskonto ve primlerdir. Bir başka deyişle, çok katlı pazarlamanın sunduğu iş olanağıdır. Ekip kurarak kazanılan iskonto ve primler, çok katlı pazarlama sisteminin uygulandığı tüm ülkelerde gerçek zenginler yaratmıştır.

Tüketicilere Neler Sağlar?

Çok katlı pazarlama sisteminin tüketicilere sunduğu en önemli avantaj, dağıtım ve tanıtım harcamalarından yapılan büyük tasarruflar nedeniyle ürünleri, çok ekonomik fiyatlara satın alabilmeleridir. Bu, tüketicinin elde ettiği birinci avantajdır.

Tüketicinin ikinci avantajı, bu yolla satın alacağı ürünler hakkında önceden çok ayrıntılı bilgilere sahip olabilmesidir. Ürünü satmakta olan kişi, tüketicinin belki akrabasıdır, belki arkadaşıdır ama büyük çoğunlukla yakın çevresinden bir kişidir. Tüketici, ürünlerle ilgili her türlü bilgi verici dokümanı kendisinden alabilir; ayrıca çok katlı pazarlamacı da, tüketiciye ürünlerle ilgili her özelliği anlatabilir. Bu, özellikle reklam bombardımanı altında şaşırmış günümüz tüketicisi için çok özel bir hizmettir.

Çok katlı pazarlama sisteminin perakende kanalların gelişmediği yörelerde yaşayan tüketicilere sağladığı en büyük avantajlardan biri, onları ürünlere ulaşabilme ve ürünleri satın alabilme olanağına kavuşturmasıdır. Böyle uzak yerlerde yaşayan tüketiciler, maddi olanakları elverse dahi, perakende satış noktalarında ürünleri bulamadıkları için satın alamazlar. Çok katlı pazarlama, tüketiciye bu engeli aştıran bir yöntemdir.

Piramit Organizasyon Nedir, Yasak Mıdır?

En bilinen örneği zincir mektuplar olan piramit organizasyonlar, çok katlı pazarlama uygulamalarıyla sıklıkla karıştırılırlar. Oysa bir piramit organizasyon, gerçekte bir doğrudan satış yöntemi bile değildir. Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu WFDSA'nın da ilan ettiği gibi piramit organizasyonlar, bireyleri "dolandırma" amacıyla kurulurlar ve yasaktırlar.

Piramit organizasyona katılan bir kişinin genellikle yüklüce bir kayıt ücreti yatırması gereklidir. Bu ücretin bir kısmı, kendisini sisteme dahil eden kişiye, bir kısmı üstlerde yer alan diğerlerine, bir kısmı da piramitin en tepesindeki kişiye ödenir. Piramiti oluşturan kutucukların hepsi dolduğunda, en üstteki kişi ayrılır ve onun altındaki iki kişi, iki ayrı piramitin en üst seviyesine yükselmiş olurlar. Böylece, en üsttekiler ayrıldıkça, alt seviyelerde yer alanlar üstlere çıkarlar. Ancak gerçek yaşamda bu "mutluluk zinciri" en alttaki kişinin en üste ulaşmasından çok önce çöker.

Piramit organizasyon, piramiti kurarak baştan itibaren en üstlerde yer alan birkaç kişiye büyük paralar kazandırır; fakat büyük bir çoğunluk, yatırdığı kayıt ücretini bile çıkartamaz.

Piramit organizasyonlarda, bir ürünün ticareti söz konusu olmadığından ortada yaratılan bir katma değer yoktur. Son yıllarda gerçek amaçlarını gizlemek üzere ürün satışı yaptıklarını iddia eden piramit organizasyonlar kurulmuştur. Ancak bu şirketlerin pazarladıklarını iddia ettikleri ürünlerin gerçekte hiçbir ticari değeri bulunmamaktadır. Bu nedenle de piramit organizasyonların kuruluş amacı, çok sayıda insanın para kaybetmesi sonucunda az sayıda insanın para kazanmasıdır.

Piramit organizasyonlar, birçok ülkede yasaklanmışlardır. Çok katlı pazarlama modelinin, piramit organizasyonlarla ilgisi yoktur. Piramit organizasyonlar, doğrudan satış derneklerine üye kabul edilmezler.

| edit post

QuestNet - Network Marketing

Gönderen Adamın Biri On 1/11/2009 06:58:00 ÖÖ 0 yorum
QuestNet Kurumsal

QuestNet, e-ticaretle birlikte pazarlama ağının gücünü kullanan uluslararası bir doğrudan satış şirketidir. Müşterilerimize oldukça çeşitli bir ürün portföyünün yanı sıra işletme gideri, stok ya da vitrin gibi gereksinimler olmaksızın kendi işini kurup işletmek isteyen insanlara kesin olarak kanıtlanmış bir iş fırsatı sunuyoruz. Ayrıca, Bağımsız Temsilcilerimize (BT'ler), ister tam ister yarım zamanlı olsun, işlerini başarıyla yürütmeleri için Bilgi Teknolojisi bilgisi ve araçları da sağlıyoruz.

QuestNet, on bir yıl önce dünya genelinde insanlara dokunup, onların yaşamlarını değiştirme rüyasıyla kuruldu. Tüm bunları araştırmalarımız üzerindeki odağımızı kaybetmeden elde ettik. Bunu yalnızca kendisini kanıtlamış olan ticaret platformuna değil, fakat aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluğumuza ve temelde yatan ilkemiz ola, Raise Yourself To Help Mankind (RYTHM)'e olan özenli bağlılığımıza borçluyuz .

Bugün Hong Kong'taki merkezle birlikte, dünya çapında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere yayılmış durumdayız.

Şirket Geçmişi

QuestNet faaliyetine 1998 yılında, JR Mayer Collection® markası altında, üstün kaliteli ve koleksiyoncuların ilgilisini çekebilecek numizmatik ürünlerle başladı. Kısa süre sonra, şirket, 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları ve ardından da 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'na ait hatıra paraların dağıtımını yapma hakkını resmi olarak elde etti .QuestNet, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) beğenisi için özel hatıra para programları oluşturmaya başlamamızla birlikte, uluslararası düzeyde daha fazla tanındı.

QuestNet’in para ve madalyon markası JR Mayer Collections®, a çok geçmeden, bugün kalite, seçkinlik ve değeri temsil eden birinci sınıf bir markaya dönüşmüş olan Bernhard H. Mayer®marka saatler ve mücevherler katıldı. İsviçre Zürih'te bulunan bir İsviçre saati üreticisinin, QuestNet'in ana şirketi olan QI Ltdtarafından satın alınması, kurum içi tasarıma ve Bernhard H. Mayer® saatlerinin üretimine olanak tanıyacak biçimde saat yelpazesini güçlendirdi.

2005 yılında QI Ltd, İngiltere'de gelişmiş telekomünikasyon çözümleri ve teknolijisi sunmada güçlü bir geçmişe sahip İngiltere merkezli bağımsız bir telekomünikasyon hizmeti sağlayıcısını satın aldı. Bu yatırım, cep telefonları ve ekonomik internet tabanlı iletişim sunan In-Voice telekomünikasyon markası aracılığıyla sağlanan QuestNet'in birinci sınıf teknolojilerinden sorumlu hale geldi.

Ürün yelpazemizin daha fazla genişlemesi, QVI Club aracılığıyla tatil paketlerinin dahil edilmesini sağladı. 2006'da, QI Ltd tarafından Tayland'da bulunan Koh Samui'deki bir tatil yerine yapılan multimilyonluk yatırımın bir sonucu olarak, Prana Resorts & Spa, QVI Club Tatil Evleri listesine özel olarak eklendi. Prana, tamamen vejetaryen sağlık tesisleri zinciri olmak üzere kurulan ilk tatil yeridir.

2006 itibariyle, şirket tarafından satılan en popüler ürün grubu arasında olduğu kanıtlanmış olan ve Amezcua markasını taşıyan sağlık grubumuzu tanıttık. O zamandan beri, iki tane daha devrim niteliğinde marka tanıtıldı : Himalayan Crystal Collection™ ve Veloci-Ti titanyum mücevher. Her ikisi de sağlık ve enerji kavramını, yenilikçi zindelikle ilgili bakış açılarını zarif mücevher tasarımlarıyla birleştirerek bir adım ileri götürmektedir.

Özel lüks markalarımız, QuestNet'in gelişmiş çevrimiçi eStore sitesi aracılığıyla çevrimiçi satın alınabilir.

QuestNet bugüne kadar, ürün portföyünü, diyet ve beslenme takviyeleri, cilt bakımı ve kişisel bakımı da içeren yeni tüketim ürünleri yelpazesiyle genişletmiştir. Bu yeni tüketim ürünleri yelpazesi QShoppe adı verilen, perakende odaklı e-ticaret platformu aracılığıyla sunulmaktadır.

Referanslar

QuestNet'e katıldığımdan bu yana, kişiliğim önemli ölçüde değişti ve şirketin RYTHM misyonu beni harekete geçirdi. Beni motive ediyor.”

-I Made Sayoga
Endonezya
QuestNet işine başladıktan sonraki yaşamımı nasıl tarif edebilirim ki? Tek kelimeyle, "özgürlük" diyebilirim.”

-Asha Krishnan
Kenyaİşim Kanada'da hızla büyüyor ve bunu New York, San Francisco ve Hawaii'ye genişletmeye başladım. Şu anda kendimi tamamen bu işe odakladım. QuestNet, hayatımı çok daha iyi yönde değiştirme fırsatını gerçekten sundu."

-Lourdes Iledan
Kanada
2004 yılında QuestNet'e katıldığımda, herkesin dürüst ve bir amaca odaklanmış olduğunu gördüm. Bilgi ve eğitimi alıp, başarıya yönlendirildim. Bugün, QuestNet sayesinde başarılıyım.”

-Mohanad Al Fadhli
Abu Dabi
Bu işte geçirdiğim yalnızca bir yıldan sonra, bu platformun insanların potansiyellerini fark etmelerine yardımcı olduğunu gerçekten görebiliyorum... ve hepimiz, hayatımızda birçok gizli güce sahibiz.”

-Catherine Chai
Hong KongQuestNet, bana ve tüm dünyadaki insanlara, harika fırsatlar sundu. Bunun, benim için doğru iş olduğunu hemen anladım ve zaman kaybetmeden üye oldum. Şu anda, benim ve eşim için bir aile işi haline geldi.”

-Bahodirjon Tashpulatov
ÖzbekistanIn-Voice'u son dört yıldır kullanıyorum ve nesiller boyu da kullanacağım!"

-Belay Tefera
Etyopya


Kurumsal Bağlılık

Şirketimiz ve dünya çapındaki şubelerimiz, şirketin tüm üyelerince paylaşılan Vizyon, Misyon ve çeşitli Temel Değerlerle yönlendirilir:

Vizyon
“Vizyonumuz, doğrudan satış endüstrisinde, etik ticari çalışmalarda en yüksek standartlara sadık kalma sorumluluğuyla küresel lider olmaktır.”

Misyon
Raise Yourself To Help Mankind (RYTHM)
“Misyonumuz, girişimci fırsatlarla en yüksek kalitede ürünler sunarak ve RYTHM aracılığıyla küresel topluma katkıda bulunarak bireylere, potansiyellerine erişmelerinde ve amaçlarını gerçekleştirmede yardımcı olmaktır.”

Temel Değerler
QuestNet'in Temel Değerleri, H.E.D.S. kısaltmasıyla özetlenir.

Hizmet
"Tüm günlük iş operasyonlarımızda kendimizi başkalarına hizmet etmeye adıyoruz."

Ekip Çalışması
"Herkesin yararına olacak en iyi sonucu elde etmek için, ortak bir amacı olan bütünleşmiş bir ekip olarak birlikte çalışıyoruz."

Doğruluk
"Kendimizi ve tüm ticari ilişkilerimizi, olabildiğince doğrulukla yürütüyor, başkalarına karşı son derece dürüstçe ve içten gelen bir saygıyla yaklaşıyoruz."

Sonuç Odaklılık
"İster ticari faaliyetlerimizde ister yardım etkinliklerimizde olsun, kendimizi, önemli paydaşlarımız olan şirket, Bağımsız Temsilcilerimiz, müşterilerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve toplumun daha geniş bir bölümü için en iyi sonuçlara ulaşmaya adarız."

Profesyonel Pazarlama

QuestNet için esas olan etik pazarlama uygulamalarına bağlı olmak ve bunları teşvik etmektir. QuestNet'in Vizyon ve Temel Değerlerinde açık biçimde belirtilen (ve kesinlikle uyulan) etik pazarlama, ticari ilişkiler yürütülürken ve Bağımsız Temsilcilerimizin davranışlarında görülen en önemli bakış açısı olarak dikkate alınır.

Herkese açık Etik Kurallarımız bulunmakta olup tüm BT'ler, işe katılmalarının ardından etik pazarlamaya bağlılık taahhüdü imzalamak zorundadır. QuestNet, şirketin BT'lerine sektöre yönelik tavsiyeler ve etik pazarlama kılavuzları sunan hukuk ve doğrudan satış uzmanlarıyla desteklenir.

Etik olmayan işletmeciler yüzünden sıklıkla suçlanan bir sektörde, şeffaf ve meşru çalışmaların yol göstericisi olmak ve tüm BT'lerimizin, QuestNet adını temsil ederken tutarlı ve etik davranış şeklini benimsemelerini teşvik etmek için çaba gösteririz. İşinizdeki uzun süreli büyüme ve istikrarın, etik pazarlama kültürü oluşturmakla başarılabileceğine inanıyoruz.

Sponsorluklar

Asya Futbol Konfederasyonu
Şampiyonlar Ligi 2009-2012 Resmi Doğrudan Satış Destekçisi


AFC Şampiyonlar Ligi futbol efsanelerinin yazıldığı bir platformdur. Asya futbolunun tarihiyle ilgili kitaplar unutulmaz goller, üstesinden gelinen zorluklar ve bu oyuncuların en iyinin en iyisi olduğunu kanıtlayan sahadaki başarılarılarıyla doludur.

Futbol sahasında, kararlılık güçlü ve motive edicidir. Heyecan gerçek ve coşturucudur. Tutku güçlü ve değerlidir. Başarı gerçek ve ulaşılabilirdir.Doğrudan satış da bundan farklı bir şey değildir.

AFC Şampiyonlar Ligi'nin futbol şampiyonları için bir okul ve üstünlüklerini gösterdikleri bir vitrin olması gibi, QuestNet dünyanın istediğini elde eden girişimcileri arasındaki performans platformudur. Futbol oynayan benzerleri gibi QuestNet Bağımsız Temsilcileri de büyük düşünüp, en üst düzeyde performans gösterip, sonuçta en iyiyi elde ederler. Çalışırken diledikleri, onlara heyecan veren yaşam tarzını sürdüren QuestNet Bağımsız Temsilcileri de, futbolcular gibi sevdikleri işten para kazanırlar.

AFC Şampiyonlar Ligi 2009 sezonu kahramanlar yaratacak. Seçkin bir performans sergileyecek. Asya'nın en kaliteli futboludur. AFC tarafından sunulur ve QuestNet tarafından resmi olarak desteklenir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

QuestNet, kuruluşundan bu yana hayır etkinliklerinde güçlü bir vakıf kurmuştur. İyi bir şirket olarak sorumluluklara olan bağlılığımız, QuestNet'in ana şirketi QI Ltd.'nin kurumsal sosyal sorumluluk kolu olan RYTHM Vakfı tarafından desteklenen girişimler aracılığıyla ortaya çıkarılmaktadır.

RYTHM Vakfı
İnsanlığa Yardımcı Olmak İçin Kendini Yetiştir-Raise Yourself To Help Mankind ifadesinin kısaltılmasından türetilen RYTHM Vakfı, QI Ltd.'nin ve QuestNet'i de içeren Şirketler Grubunun üzerine kurulduğu temellerden daha iyisini ortaya koymak için oluşturuldu. RYTHM, Grup içindeki tüm çalışmaların değerlendirmesidir; Vakıf, bu ruhun temsilcisidir ve QI Şirketler Grubu'nun ana misyonunu hayata geçirmektedir.

RYTHM Vakfı'nın misyonu, fırsatlar yaratarak muhtaç olanlarla ilgilenmektir. Amacı, tatmin edici yaşam koşulları yaratmak ve sürekliliği kolaylaştırmak için çevreyi korumaktır. Ayrıca, geleceğimizin simgesi olan çocuklarımızın bugün ve gelecekte güvende olmalarını ve desteklenmelerini sağlamaya çaba gösterir. RYTHM Vakfı, QI Grubu'nun, çalışanların sosyal bilincini canlı tutan ve şirketin temel amacının sürekli anımsatıcısı olmaya devam eden ruhudur.

QuestNet İyilik Zinciri
QuestNet, ‘QuestNet İyilik Zinciri’ girişimi aracılığıyla, doğal felaket kurbanlarıyla ihtiyaç içindeki yoksul toplumlar ve topluluklar için mali destek ve kaynak sağlamaktadır.

Dünya çapındaki QuestNet ofisleri, çalışanların hayırsever toplum kuruluşlarını ziyaret ettiği ve alıcılara ihtiyaç duyduklarıyla memnuniyet sağladığı düzenli yardımsever 'geziler' düzenler. Uygun durumlarda mali yardımlar, şirket çalışanları ve Bağımsız Temsilciler tarafından gönüllü olarak yapılır ve ardından, RYTHM Vakfı aracılığıyla sağlanan 'QuestNet İyilik Zinciri' girişiminin somut örneği olarak şirket tarafından eşleştirilir.

Vejetaryen İlkeler
Kurumsal politikasının doğal bir parçası olarak, QuestNet ve QI Şirketler Grubu, sağlıklı vejetaryen beslenmenin yararları konusunda bilinci artırma yolu olarak, vejetaryenliği uygular ve destekler. Vejetaryen yemekler, tüm kurumsal etkinlik ve görevlerde sunulur.

Dünya Genelinde Ofisler

Hong Kong / Indonesia / Philippines / Singapore / Taiwan / Tajikistan / Thailand / Malaysia / Jordan / Kazakhstan / Oman / Syria / Uganda


QuestNet Offices


Head Office

Hong Kong

47 F Bank of China Tower,
1 Garden Road,
Central, Hong Kong
Tel: +852 2827 1889
Fax: +852 2827 1833 Office:
Room 1204-06, 12/F Jubilee Centre,
18 Fenwick Street,
Wan Chai, Hong Kong
Tel: +852 3669 0606
Fax: +852 2865 1028

Indonesia

Indonesia - Bali
Ruko Sunset Indah II, Blok A4
Jl. Sunset Boulevard, Kuta
Denpasar, Bali 80361


Indonesia

Tel: +62 36176 7630
Fax: +62 36175 8936 Indonesia - Jakarta
Wisma Metropolitan 2 15th Floor
World Trade Centre Complex
Jl. Jend. Sudirman 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Tel: +62 21526 8660
Fax: +62 21526 8663
+62 21526 8664


Indonesia - Surabaya

BRI Tower, 5th Floor, Suite 500
Jl. Jenderal Basuki Rachmat
No. 122
Surabaya 60271, Indonesia
Tel: +62 31548 0020
Fax: +62 31548 0019

Philippines

7/F Tower 1, Rockwell
– Meralco Business Centre
Blk. 4 Meralco Compound
Ortigas Avenue
Pasig City 1605, Philippines
Tel: +63 2626 2200


Singapore

15 Hoe Chiang Road,
#08-04 to 06 Tower 15,
Singapore 089316
Tel: +65 6491 0777
Fax: +65 6491 0778


Taiwan

15 Floor, No.88, Sec. 2, ZhongXiao E. Rd.
Zhong Zheng District,
Taipei 100, Taiwan
Tel: +886 22393 0588
Fax: +886 22393 0300


Tajikistan

Tajikistan
27 Lokhuti Street,
Dushanbe, Tajikistan
Tel: + 992 44600 4949
Fax: + 992 44600 4224


Thailand

Thailand
55 Wave Place Tower, 13th Floor,
13.08 Room, Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 2655 1526 to 28
Fax: + 66 2655 1529


Affiliated Companies


Malaysia

QuestNet Malaysia
QuestNet (M) Sdn Bhd
3A, Menara Amcorp
Amcorp Trade Centre
18, Jalan Persiaran Barat
Malaysia
Tel : +603 7967 9800
Fax : +603 7967 9801


Agents


Jordan

Alyousif center (2) - 2nd floor
Wasfi Altal St
Amman, Jordan
Tel: +962 79976 6002
Tel/Fax: +962 6567 2535


Syria

1st floor, Mardam Biek Building
Teliani Area, President Street
Damascus, Syria
Tel: +963 (11) 3323 566 / 567 / 568 /
Fax: +963 (11) 3319603


Kazakhstan

111A Zheltoksan Street
Office No. 5, Almaty
Republic of Kazakhstan
Tel: +77 2 7334 0877


Uzbekistan

C-5-st, 75 aprt, 21 Flat
Tashkent City, Uzbekistan
Tel: +998 90317 0538


Oman

GoldenPoint National LLC
PO Box 1185 PC/114
Muscat, Sultanate of Oman
Tel: +968 2448 7574
Fax: +968 2448 7443
Sms: +968 9600 0161


Uganda

Africa Global Distribution Co. Ltd
Nakawa House 5th Floor
Plot 7, PortBell Road
P. O. Box 3772
Kampala, Uganda
Tel: +256 414 220 702

PİRAMİT DÜZENLERE DİKKAT

Gönderen Adamın Biri On 1/10/2009 10:30:00 ÖÖ 0 yorum
Network Marketing işiyle ilk karşılaştığımda, aklımın ucuna dahi olsa, bir şey gelmişti. Ben orta okuldaydım. Bir akrabamız, bir faaliyete girmişti. Birilerine zarfla para yolluyor, birilerinden zarfla para alıyordu. Karşılaştığım bu iş, ona benzer bir şey olabilir miydi?

Zaten sonrasında anladım ki, “piramit düzen” veya “saadet zinciri” dedikleri bu tür üçkağıtçılar, her dönem varmış; ama benim haberim yokmuş. Çabuk, zahmetsiz ve başkalarını dolandırarak zengin olmak isteyenlerin bir düzeniymiş. Son olarak Titan’la birlikte, "piramit düzen”den haberi olmayan da kalmamıştır herhalde.

Doğrudan Satış ile Piramit Düzenler arasında ne fark var?

Tüm dünyada uygulanan saygın bir satış yöntemi olan şirketlerin ismini veya "Doğrudan Satış" yada “Network Marketing” adını kullanarak çıkar sağlamak isteyen kötü niyetli kişiler olabilir. Bu kişilerin oluşturduğu ve insanları dolandırmaya yönelik bu piramit düzenlere karşı herkesin dikkatli olması gerekir. Yasadışı olan bu düzenler her zaman kaybettirir.

Yasal bir doğrudan satış işi ile gizlenmiş bir piramit düzen arasındaki farkı anlamak için şu üç soruyu sormak gerekir:

a. Katılmanız için ne kadar para isteniyor? Başlama maliyeti nedir?

Maliyet yüksekse dikkatli olun. Doğrudan satış şirketlerinde genellikle başlama ücreti azdır. Bu şirketler, kolay ve ucuz bir şekilde satışa başlamanızı isterler. Çünkü asıl amaç, ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılmasıdır.

Piramit düzenler ise, tüm karlarını yeni katılanlar sayesinde elde ettikleri için katılma maliyeti yüksektir.

b. Satamadığınız ürün olursa şirket bunları geri alıyor mu?

Piramit düzenlerde bazen hiç ürün olmaz. Bazen de değeri ve kalitesi şüphe götürecek, göstermelik ürünler olabilir. Satamadığınız yada müşterinin beğenmeyip iade ettiği ürünlerin elinizde kalmaması önemlidir. Yasal doğrudan satış şirketlerinde iade garantisi her zaman vardır.

Diyelim ki böyle bir düzenle karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsunuz. İstediğiniz zaman ayrılıp ayrılamayacağınızı ve paranızı koşulsuz şekilde geri alıp alamayacağınızı sorun. Amway gibi saygın şirketlerde, 3 ila 6 aya kadar varan %100 koşulsuz müşteri memnuniyeti bulabilirsiniz.

c. Şirket ürünlerini tüketiciye satıyor mu?

Bu sorunun cevabı olumsuz ise dikkatli olunmalıdır. Çünkü doğrudan satış, tüketicilere satış yaparak bir pazar oluşturmaya dayanır. Yani rekabet edebilecek fiyatlara sahip, kaliteli ürünler gerektirir. Piramit düzenlerde ise ürünü kullanacak kişilerle hiç ilgilenilmez. Yeni katılanlara, kullanışlı ve uygun fiyatlı oldukları için değil, işe başlamak için satın almaları gerektiğinden büyük miktarda satış yapılarak para toplanır. Yani ürün göstermeliktir.

Çevrenizde böyle bir oluşum olduğunu hissederseniz, Doğrudan Satış Derneği’ne ve yasal mercilere bir an önce duyurun. Böylelikle, daha fazla kişinin canının yanmasını engellemiş olursunuz.

Bu konuda daha detaylı bilgi almak için veya Doğrudan Satış Derneği’ne ulaşmak için: www.dsd.org.tr


“Bedava peynir sadece fare kapanında vardır.”


*Network Marketing Yolculuğu kitabından alınmıştır

| edit post

Network Marketing şirketi seçiminde nelere dikkat etmeli???

Gönderen Adamın Biri On 1/09/2009 10:52:00 ÖÖ 0 yorum
Eğer 300-500 TL'lık bir ek gelir kazanmak için bu sektöre adım atmayı düşünüyorsanız, bu sayfayı okumanıza hiç gerek yok, bunu zaten kolaylıkla kazanabilirsiniz inanın bana!
Ama Yüzyılın işini yapacaksanız ve hani o hayallerinizi gerçekleştirebilmekle ilgili bir umut taşıyorsanız, para ve zaman bakımından özgür olmayı çok ama çok istiyorsanız ve bunun için gerekeni yapmaya hazırsanız, hayatınızı buna bağlayacaksanız, bazı şeylere çok dikkat etmelisiniz.

1. Şirket ürünlerini koşulsuz geri alıyor, paranızı iade ediyor mu? Malum her şey her zaman istediğiniz gibi gitmeyebilir...

2. Şirketin ürünleri talep görüyor mu, yoksa dünya üzerinde bu ürünleri sadece o şirkete üye olanlar mı alıyor ve kullanıyor? Çünkü böyle şirketler de var maalesef, bilinmeyen ve kalitesiz ürünleri çok yüksek fiyatlarla üyelerine satabiliyorlar.

3. Ürün yelpazesi geniş mi? Bunun avantajını ancak, bir kriz sırasında ve ürün yelpazesi çoook geniş bir şirketle çalıştığınızda anlayabilirsiniz!

4. Şirket köklü ve başarılı bir geçmişi olan bir şirket mi, yeni kurulmuş birkaç sene veya hatta birkaç ay sonra ne olacağı belli olmayan bir şirket mi? Nedense, hep yepyeni şirketlerin daha büyük şans taşıdığını söylerler, birkaç sene sonra da birçokları kapanır gider!

5. Ürünleri uluslar arası alanda kabul görmüş ve sertifikalandırılmış ürünler mi? Mesela diyelim ki bir vitamin/beslenme destek ürünleri şirketini araştırıyorsunuz, hangi ünlü sporcular bunu kullanıyor, onu araştırabilirsiniz.

6. Ürünler organik ve ekolojik tarımla mı üretiliyor, sertifikaları var mı? Günümüzde artık bu trend çok güçlü ve bu trende uygun ürünlerle çalışanlar, çok daha hızla yol kat edebiliyorlar.

7. İşiniz, dolayısıyla da geliriniz çocuklarınız/torunlarınıza kalacak mı? Network Marketing sektörünün en can alıcı noktalarından biri! Araştırdığınız şirkette birkaç nesildir bu gelirlerden faydalananlar var mı?

Bu sorulara alacağınız cevaplarla birlikte,

•Biraz da cesur olun,

•Araştırmaktan korkmayın,

•Denemekten korkmayın,

•Gelişmekten ve ilerlemekten korkmayın

•Yüreğinizin sesini dinleyin,

Veeee en doğru kararı verdiğinizi hissettiğiniz an, tam gaz devam edin hedeflerinizi/hayallerinizi gerçekleştirmeye doğru ilerleyin!!!
Çünkü bu sektör, dünyanın en büyük milyoner fabrikasıdır!!!NOT: Tabii ki, doğru şirketin yanında, doğru sponsorun da ne kadar önemli olduğu ne kadar vurgulanmaya çalışılsa, azdır.

Doğru sponsor da, bilgisi, tecrübesi, ilişkileri, organizasyonu ile sizi doğru yönlendirecek, bilgi/tecrübe aktarımını yapacak kişidir. Doğru şirketi bulduğunuzda, doğru sponsoru da araştınız :)

Doğru şirketi ve doğru sponsoru bulduğunuzda, her şey sizin için çok daha kolay olacaktır.

| edit post

BAŞARISIZ OLABİLİR MİSİNİZ?

Gönderen Adamın Biri On 1/09/2009 10:03:00 ÖÖ 0 yorum
1 Mil yarışları, atletizmin ilginç bir dalı olmuştur. Çünkü uzun süre, kimse 1 mili 4 dakikanın altında koşamamış. Bunun sonucu olarak, 4 dakika bir psikolojik sınır olarak kabul edilmiş. Ta ki 1954 yılına kadar. 1954 yılında Roger Bannister bu mesafeyi 4 dakikanın altında koşana ve tarihe geçene kadar.

Daha sonra ne mi olmuş? Daha sonra ise, diğer sporcular birden bire kendilerinin de yapabileceklerine inanırlar ve birkaç yıl içinde yüzlerce kişi bu başarıyı tekrarlar. Sonrasında ise, binlercesi...

Bir başarı örneği, birçok kişiye ilham oluyor ve o güne kadar yapılamamış olan şeyler, birden bire kolaylaşıveriyor ve yapılabilir oluveriyor. İlginç değil mi?

Network Marketing işine baktığımda da benzer bir durum görüyorum: Birisi bir başarı seviyesine ulaşınca, birçoklarına ilham oluyor ve o güne kadar yapılamaz diye düşünülen birçok hedef gerçekleşiveriyor.

Ancak bir de ilginç bir nokta var ki, vurgulamadan geçemeyeceğim: Mesela bu işi yapanların eğitim seviyelerine bakınca görüyorum ki, “diplomalı başaranlar” da var “diplomalı başaramayanlar” da var. Diplomasızlar için de durum aynı.

Evlilere bakıyorum, evli başaranlar ve evli başaramayanlar, her ikisinden de çok var. Bekarlar için de durum aynı.

Gençlere bakıyorum, genç başaranlar ve genç başaramayanlar, her ikisinden de çok var. Her yaş için de durum aynı.

Geçim sıkıntısı çekenlere bakıyorum, başaranlar ve başaramayanlar, her ikisinden de çok var. Geçim sıkıntısı çekmeyenler için de durum aynı.

Demek ki başarı veya başarısızlık kriterlerine bakıldığında, diploma, yaş, evli olup olmamak, küçük veya büyük şehirde yaşamak, geçim sıkıntısı çekmek veya çekmemek değildi sonucu etkileyen. Başka bir şey vardı demek ki...

Ancak kesin olan bir şey vardı:

“Bir şeyi bir kişi bile yapabildiyse, ben de yapabilirim.”

Örneklerden görülüyordu ki, ben de yapabilirdim. Çünkü yaşım, eğitimim, yaşadığım şehir, evli/bekar olmam hiç önemli değildi. Her örnekten başarılı kişiler vardı.

Böyle düşünmek, benim kendi kendime yarattığım “bahaneler”i de yok etmeye yaramıştı. Ben ne “bahane” üretirsem üreteyim, aynı koşullarda başarılı olmuş kişileri görebiliyordum. Mesela, bu işe başladığımda borç batağının içindeydim ama görüyordum ki, borçlarına rağmen başaran birçok insan vardı. Koşullarımın beni durdurmasına izin vermemeliydim.

Yani her şey yine benim seçimimdi...

Gelelim çok ince bir noktaya... Demek ki insanlar başarısız da olabiliyordu. Bu da tamam. Peki nasıl başarısız olabiliyorlardı? Size söyleyeyim. Network Marketing işinde ancak ve ancak 2 şekilde başarısız olunabildiğini gördüm:


1. Başlamayarak

2. Pes ederek

Yani, yine kendi seçimleriyle!...*Network Marketing Yolculuğu kitabından alınmıştır

| edit post

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN OLMAK

Gönderen Adamın Biri On 1/09/2009 10:01:00 ÖÖ 0 yorum
Buradaki yazılarımızı okurken, kendinizi sadece bir şeyler öğrenen bir “öğrenci” olarak görmeyin, aynı zamanda geleceğin bir şeyler öğreten “öğretmeni” olarak da görün... Tabii öncelikle “öğrenci” olmanız gerekiyor. Network Marketing işi, klasik işlerden oldukça farklı bir iş. Bu nedenle, geçmişten gelen bazı tecrübelerinizin bu işte size faydası olmayabilir. Hatta bazen zararı bile olabilir, çünkü tecrübe önyargı yaratabilir.

Bu konuyla ilgili sizinle bir hikaye paylaşmak istiyorum:

Bir zamanlar Japonya’da genç bir Budist rahip varmış. Öğrenmeye merakından ve zekasından dolayı, birçoklarının 5-10 yılda geldiği seviyeye birkaç yılda geliyormuş. Bundan sonra da diğer ünlü rahiplerin yanına gidiyormuş ki, daha çok şeyler öğrensin.

Yıllar geçmiş, artık Japonya’nın en ünlü ve en büyük Budist tapınağına gitmeye karar vermiş. Sadece oradan alacağı öğretiler onu tatmin edermiş. Haber yollamış, oraya katılmak istediğini söylemiş. Haber gelmeyince, genç rahip tapınağa kadar gitmiş ve saatlerce dil dökmüş ve yalvarmış onu kabul etsinler diye.

Tabii genç rahibin zekası, öğrenme azmi ve birçok yeri dolaşması nedeniyle, ünü de kendisini takip etmiş. Genç rahip kabul edilmiş. Bu kabul, daha önce benzeri olmadığı kadar el üstünde bir “hoş geldin” olmuş kendisine. Bunun üzerine genç rahip rahatlamış ve oradaki baş rahiple sohbet etmeye başlamışlar.

Genç rahip o güne kadar öğrendiklerinden, gezdiği yerlerden, diğer rahiplerden uzun uzun bahsetmeye başlamış. Konuşma sırasında, çaylar gelmiş. Baş rahip, çaylar dolu gelmiş olmasına rağmen çaydanlığı almış ve fincana dökmeye başlamış. Bunun üzerine, çay fincandan taşmış ve genç rahip bacağını tutarak fırlamış ayağa.

Baş rahibe sormuş:

“Neden böyle yaptınız? Zaten fincan doluydu ve ben dökülen çayla yandım.”

Baş rahip cevaplamış:

“Seni istemiyorum. Çünkü senin için de fincanın içi gibi dolu. Ve eğer burada devam edecek olursan fincanın birşey alamadığı gibi sen de bir şey almayacaksın. Git, eğer kendini tamamen boşaltırsan geri gel, o zaman seni alırız.”

Siz de lütfen bu yazılardan en fazlasını almak istiyorsanız, fincanınızı iyice boşaltın...

Burada bahsedilenlere, iyice boşalttığınız fincanınızla göz atmaya devam ettikçe göreceksiniz ki, kaybedecek hiçbir şeyiniz olmadığı gibi, kazanabileceklerinizin de sınırı yok...*Network Marketing Yolculuğu kitabından alınmıştır

| edit post

KURBAĞA HİKAYESİ *

Gönderen Adamın Biri On 1/09/2009 10:00:00 ÖÖ 0 yorum
Canlı bir kurbağayı pişirmek için hangi yöntem kullanılıyormuş biliyor musunuz? Eğer canlı kurbağayı kaynayan suya atarsanız, zıplayıp kendini dışarı atıyormuş. Ama eğer siz onu kaynar suya atmaz da, ılık suya atar ve suyun altını hafifçe açarsanız, zıplayıp kaçmıyormuş. Geçen zamanla birlikte, suyun ısısının yavaş yavaş artmasıyla kurbağa gittikçe gevşiyormuş ve sonunda ne olduğunu bile anlamadan işi bitiyormuş...


Sizin de benzer şeyler yaşadığınız, benzer duygular hissettiğiniz hiç oldu mu? Özel hayatınızda, okulda, iş hayatınızda...

O anda belki ılık suyun içindeydiniz ve keyfiniz yerindeydi. Isı da yavaş yavaş arttığı için rahatsızlık vermedi. Hatta belki çok şiddetli bir değişim olmadığı için ne olduğunu o anda fark edemediniz bile. Ama sonra bir baktınız ki, iş işten geçmiş. İş işten geçtikten sonra ise artık yapacak pek bir şey yok...

Eğer yaşamadıysanız da hazırlıklı olun, her an herkesin başına gelebilir. Mesela benim başıma gelmişti. Ve çok keyifli bir durum da değil...

Önleminizi alabilirsiniz. İşte adım attığınız bu eşsiz iş fırsatı sayesinde artık “kurbağa” hikayesi yaşamak zorunda değilsiniz. Şimdi atacağınız küçük adımlar gittikçe büyüyecek ve sizi 5 yıl sonrasındaki hayallerinizin hayatına hazırlayacak. Tabii bunun asıl mimarı da siz olacaksınız.


“Güçlükler insanın gerçekten ne olduğunu meydana çıkaran şeylerdir.” Epictetus*Network Marketing Yolculuğu kitabından alınmıştır

| edit post
zzz

NM VİDEO ANLATIM

PABLO VE BRUNO

BİYOGRAFİ

Vijay Eswaran 7 Ekim , 1960'da malezyada doğmuş, malezyalı bir işadamıdır. QI grubunun yürütmeyle ilgili kürsü başkanıdır. QI Şirketinin merkezi hongkong ta bulunuyor.
Vijay Eswaran ayrıca bir yazar, konuşmacı ve daha çok hayırsever biri olarak tanınmaktadır. Network Marketing sisteminden elde edinilen kazancın bir kısmı ile, bir çok ülkede yardıma muhtac insanların ve öğrencilerin burs ihtiyaclarını karşılamak için kullandığı biliniyor.
Devamını Okumak İçin Buraya Tıklayın...

İzleyiciler